Tag: bông khoáng cách âm

Vật liệu cách âm – Bông khoáng cách âm

Vật liệu cách âm - Bông khoáng cách âm

Bông khoáng dạng cuộn được dùng cách âm giảm ồn cho các hệ thống máy nổ phát điện trong KCN… Và đặc biệt được ứng dụng trong công nghệ đóng tàu. Bông khoáng từ sợi khoáng thiên nhiên này có