Tag: cao su

Vật liệu cách âm – Cao su lưu hóa

Vật liệu cách âm - Cao su lưu hóa

Sản phẩm cao su lưu hóa cách âm cách nhiệt có dạng ống, tấm đã định hình, dạng tấm phẳng chuẩn và dạng cuộn. Cao su lưu hóa thuộc chất nhựa đàn hồi, cấu trúc phân tử của cao su

Vật liệu cách âm – Cao su non cách âm

Vật liệu cách âm - Cao su non cách âm

Cao su non cách âm được chế tạo từ chất dẻo nhẹ có tính đàn hồi cao sử dụng cho lĩnh vực cách âm. Cao su non cách âm thường được sử dụng ở các hệ thống vách, trần, sàn