Tag: cửa hàng Đá 1×2

Vật liệu xây dựng – Đá 1×2

Vật liệu xây dựng - Đá 1×2

Là loại đá có kích cỡ 10 x 28mm ( hoặc nhiều loại kích cỡ khác như: 10x25mm còn gọi là đá 1×2 bê tông; 10x22mm còn gọi là đá 1×2 quy cách ( đá 1×1 ), 10x16mm,… tuy theo