Tag: đại lý Xi măng Portland hỗn hợp

Vật liệu xây dựng – Xi măng Portland hỗn hợp

Vật liệu xây dựng - Xi măng Portland hỗn hợp

Xi măng Portland hỗn hợp PCB50 Vicem Hà Tiên là hỗn hợp nghiền mịn xi măng Portland và các phụ gia khác. Phụ gia khoáng Puzzolan, tro bay, xỉ lò, silica fume là các loại phụ gia phổ biến được