Tag: gỗ dãn cách âm

Vật liệu cách âm – Gỗ dán cách âm

Vật liệu cách âm - Gỗ dán cách âm

Gỗ dán cách âm là gỗ được làm ra từ gỗ tự nhiên được lạng mỏng ra thành từng tấm có dỗ dày 1mm rồi mang các lớp gỗ đó đi ép chúng một cánh đan xen lại với nhau