Tag: ống théo hàn việt nam

Ống thép hàn Việt Nam bị điều tra tại Brazil

Ống thép hàn Việt Nam bị điều tra tại Brazil

Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam là 18%, Malaysia là 26,4%, Thái Lan là 19,1%. Giai đoạn điều tra (POI) phá giá trong thời gian tháng 10/2015 – tháng 9/2016, thiệt hại từ tháng 10/2011- tháng 9/2016.