Tag: sàn gỗ tràm bông vàng

Vật liệu gỗ – Sàn gỗ tràm bông vàng

Vật liệu gỗ - Sàn gỗ tràm bông vàng

Sản phẩm sàn gỗ tràm bông vàng được sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến của Đức. Sau khi xử lý sàn gỗ tràm bông vàng có độ ẩm từ 8 – 12% đảm bảo không cho nấm