Tag: tái chế tro

Tái chế tro, xỉ làm vật liệu xây dựng

Tái chế tro, xỉ làm vật liệu xây dựng

Trường hợp tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG không thể xử lý, sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vlxd hoặc sử dụng trong các công trình xây dựng thì được xử lý như chất thải rắn không