Tag: tấm thạch cao

Vật liệu cách âm – Trần thạch cao cách âm

Vật liệu cách âm - Trần thạch cao cách âm

Kết cấu tấm thạch cao làm giảm đáng kể lượng âm thanh phản hồi và do đó sẽ tạo ra khoảng không gian yên tĩnh và dễ chịu. Trần thạch cao rất đa dạng: Trần thả, trần chìm, trần giật