Tag: Thép cuộn giá rẻ

Vật liệu xây dựng – Thép cuộn

Vật liệu xây dựng - Thép cuộn

Yêu cầu kỹ thuật – Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội.