Tag: ứng dụng của vật liệu cách âm

Vật liệu cách âm – Bông thủy tinh

Vật liệu cách âm - Bông thủy tinh

Tấm cách nhiệt bông thủy tinh có khả năng cách nhiệt, cách âm rất tốt; không cháy và có độ bền lý tưởng. Bông thủy tinh (Glasswool) được làm từ sợi thuỷ tinh tổng hợp chế xuất từ đá, xỉ,