Tag: vật liệu cách âm giá rẻ

Vật liệu cách âm – Cao su lưu hóa

Vật liệu cách âm - Cao su lưu hóa

Sản phẩm cao su lưu hóa cách âm cách nhiệt có dạng ống, tấm đã định hình, dạng tấm phẳng chuẩn và dạng cuộn. Cao su lưu hóa thuộc chất nhựa đàn hồi, cấu trúc phân tử của cao su