Vật liệu cách âm – Xốp cách âm XPS Foam

Vật liệu cách âm - Xốp cách âm XPS Foam

Sản phẩm xốp XPS được nén kĩ chịu được áp lực cao, đồng thời có khả năng cách âm hiệu quả, ngăn không cho sóng âm lọt qua mặt kia của vật liệu.

Vật liệu cách âm - Xốp cách âm XPS Foam

Vật liệu cách âm – Xốp cách âm XPS Foam

Tấm cách nhiệt cách âm XPS Foam (Extruded Polystyrene) là vật liệu cách âm, cách nhiệt đã được sử dụng từ lâu trong các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và công cộng.