Vật liệu xây dựng – Xi măng trắng

Vật liệu xây dựng - Xi măng trắng

Xi Mang trắng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với qui mô khép kín. Nguồn nguyên liệu chủ yếu được nhập từ các nước Thái Lan, malaysia, Indonesia, Trung Quốc

Vật liệu xây dựng - Xi măng trắng

Vật liệu xây dựngXi măng trắng

Ứng dụng sản phẩm xi măng trắng :

Xi Mang trắng hiệu : được sử dụng trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng như

– Bột trét tường

-Gạch terrazzo

– Đá mài, đá rửa

– Điêu khắc và bê tông trang trí….

Với các chỉ tiêu chất lượng đã được cải tiến vượt trội so với các sản phẩm cùng loại khác, xi măng trắng đã tạo được uy tín đối với khách hàng trong nước và xuất khẩu Singapore, campuchia…

Sản phẩm xi măng trắng đạt tiêu chuẩn TCVN 5691 : 2000 với các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu như sau :

– Độ trắng ( xác định theo phương pháp Hunter ) > 85 %

– Độ mịn ( Tỉ diện bề mặt ) > 3800 cm2/g

– Thời gian đông kết : Bắt đầu : > 130 phút